[Sticky] Vanaf 8 augustus 2011: Vrij-Zinnig.nl

Posted by Joep on August 08, 2011
Uncategorized / Comments Off on [Sticky] Vanaf 8 augustus 2011: Vrij-Zinnig.nl

Dag lieve bezoekers,

Vanaf vandaag hebben verschillende bloggers, waaronder ik, hun krachten gebundeld op Vrij-Zinnig.nl. Nieuwe berichten zullen daar worden geplaatst. Voeg Vrij-Zinnig.nl daarom toe aan je bookmarks en RSS feeds. Deze blog, www.jbos.eu, zal voorlopig minder intensief worden ingezet.

Bedankt voor alle bezoek en reacties de afgelopen periode, ik hoop u terug te zien op Vrij-Zinnig.nl.

Joep

GURURESEARCHPAPERS.COM overview: reliable website to receive academic assignments rapidly and at the right time

Posted by admin on February 09, 2016
Uncategorized / No Comments

Have you been apprehensive about how to do challenging collegiate assignments? gururesearchpapers.com provides you with turnkey ideas which help everyone win very good results.

Paper Writing Service

gururesearchpapers.com is truly a brand which gives leading customizable paper writing assistance for lots of different your current assignment difficulties. The brand was successful in collaboration with individuals many universities and colleges through the world. The research paper will be of extremely high quality, authentic, provided asap, and as well at fair value.

Our Essay Writing Service

http://gururesearchpapers.com/

The crowd of skilled internet writers at gururesearchpapers.com are really Experts and University levels holders that may provide your university help and moreover are eager to master many sorts of unique and excellent composition. Right here are the testimonials that will advise anyone to decide to buy writing via the web now with gururesearchpapers.com.

New services provided

gururesearchpapers.com rewards the majority of graduates coming from a number of school groups by offering the fantastic quantity of freelance writing options. The web site has made the professional services visual in varied categories. The experienced academic paper creators will provide you any specific regular or distinct works. The clientele can certainly receive research papers web-based together with a good number of some other assistance

The following is an extensive catalogue of the online assignment programs customers find from gururesearchpapers.com.com:

  • Writing for students – it includes all-purpose essay or dissertation copy, consisting of narrative, argumentative content material, cause and effect, analysis and contrast, etc. The copy writers could certainly prepare term papers, descriptions, reviews about the book or video.
  • Assignments: we may well write reviews, varied writing tasks, research study, and coursework, and many others.
  • Proofreader’s aid: proofreading and formatting.
  • PhD and MA writing: all kinds of work, college senior writing, research proposal.

As you can notice that gururesearchpapers.com.com features much more solely copywriting services, the fine details of the new services could be received on the web page.

Price levels

The price here at gururesearchpapers.com mostly depends education course level, academic writing sort, number of specified pages, creative style, and also the date of completion. It is possible to know the acceptable cost from price range list as denoted in a tabular form taking into account 3 factors on the web site. Purchasers have the ability to acquire essays on the web and very easily estimate the cost they are spending on the purchase. Thus, the process is comprehensible and wide open for purchasers that gururesearchpapers.com just isn’t going to deceive its own buyers although is really trustworthy in costs.

The selling prices of the website’s service usually are quite low-cost as opposed to all others organizations of the identical niche. The costs maximize when the person’s leaning phase increases for example the student placing order for the school level needs to cover only $11.45 while using the lesser priority and also the short deadline day will have to shell out $34.95. The buyer placing order at Ph.D level will need to fork out $45, considering the maximal length and shortest timeline of just several hours.

  • 1. University levels- from $14.90 to $ 36.87.
  • 2. High school lvl – from $17.13 to $38.92.
  • 3. Bachelor’s lvl – $22.85 to $40.78.

The clientele shouldn’t care about almost any nonvisual service fees, since gururesearchpapers.com can never charge you this. You will certainly be presented with No cost alterations within fourteen working days after finishing of services; Completely free title page, bibliography, content checklist, and recommendation; together with No cost consultation Twenty-four Hours. The customers are 100% sure to end up with a essay of a superior quality at very low cost rates.

Rebates and extra services

The site visitors are certain to get holiday excellent discounts throughout the year with gururesearchpapers.com. When you are a frequent end user of the agency, then you certainly receive many different rebates depending on the sheer numbers of the paper pages you buy. You will definitely get special discounts ranging from a fewPer-cent to a dozenPer cent and in some cases fifteenPercent on such basis as required the amount of written pages. Thereby, in case you buy way more article pages, you will enjoy higher price savings. Additionally, if you bring a fresh purchaser to gururesearchpapers.com, you will be able benefit from stunning price cut options.

Customer care and web-site efficiency

gururesearchpapers.com is probably the most convenient to use and comfortable online site to assist you to obtain academic paper on-line. This personalized papers agency gives you effective support services, confidential essays and genuine features. Study the gururesearchpapers.com positions and comments to take the smart conclusion. Experts are available 24 / 7 and 365 days a year on no cost cell phone calls and online chats to make it a lot faster and simpler for you to receive responses to pretty much all issues relating to typing school papers. They can certainly never end up with any e-mail without attention or suspended.

Essay writer service

Our copy writers at gururesearchpapers.com are undoubtedly well trained, trustworthy and they have extra writing skills to supply clients rapid, one hundredPer cent unique, and customized academic homework.

Final thoughts

To help you acquire more certainty in paying for writing pieces on the web from gururesearchpapers.com have a look at critical reviews, reports and visit a website to take a look at multiple services.

Rector on tour column @ FNWI, 13 december 2011.

Posted by Joep on December 13, 2011
medezeggenschap, onderwijs, Radboud Universiteit / 1 Comment

Onderstaande tekst droeg ik voor tijdens het Rector on Tour op de beta-faculteit van de Radboud Universiteit, op 13 december 2011. Het lijkt heel wat tekst, maar als ik het voordraag vliegt de tijd natuurlijk ;)

De leden van de facultaire studentenraad vroegen mij of ik een column wilde voordragen voor het mooie terugkerende “Rector on tour” programma aan mijn faculteit. En hoewel ik op vrijwillige basis eigenlijk geen columns wil schrijven voor studenten die met een gratis lunch gelokt moeten worden, maak ik voor de komst van onze Rector Magnificus graag een uitzondering.

Mijnheer Kortmann en ik kennen elkaar nog uit de tijd dat ik, als lid van de universitaire studentenraad, met kritische vragen het college van bestuur uit de tent probeerde te lokken, in de hoop dat zij hun beleid van een beter doordachte inhoud zouden voorzien. In die tijd sprak ik Mijnheer Kortmann meestal aan met “Beste heer Kortmann”, maar niet lang daarna had ik een hele inspirerende ontmoeting met zijn broer. Met de kwalificatie “beste” ben ik sindsdien wat terughoudender, maar een aardige man is het zeker, die mijnheer Kortmann. Nooit te beroerd voor een goede discussie, en bovendien rebels genoeg om zijn onvrede over de landelijke koers wat onderwijs betreft te ventileren. Het organiseren van de grootste optocht van hoogleraren in toga uit de Nederlandse geschiedenis, zo’n 1000 stuks, is daarvan een indrukwekkend voorbeeld.

En zo’n betrokken Rector Magnificus is erg prettig, zolang hij voor hetzelfde doel staat als jij tenminste. Het is immers de man bij uitstek die iets in de melk te brokkelen heeft waar het het Radboudiaanse onderwijsbeleid betreft. Trots was ik dan ook toen ik las dat mijnheer Kortmann het door de Vereniging van Universiteiten (voorheen de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten) gestelde minimum van 12 contacturen per week eigenlijk nog aan de slappe kant vond. Dat mogen er volgens hem best 15 zijn.

Nu zult u misschien lachen. 15 contacturen. 15 uur hoorcollege, werkcollege of practicum. Daar zit een gemiddelde Beta-student op woensdagmiddag al aan. Sterker nog, ik herinner mij uit mijn FSR jaar dat het faculteitsbestuur het aantal contacturen bij enkele studies juist expliciet wilde reduceren tot maximaal 20 per week, waarschijnlijk met een zalentekort of een bezuinigingsslag in het achterhoofd. Desalniettemin verdient onze rector lof voor zijn stellingname. Want bij veel opleidingen is het onderwijs nog lang niet zo stimulerend als aan onze faculteit. En laten we eerlijk zijn: er zijn maar weinig studenten die zich naast 12 contacturen de volle 28 resterende uren in de werkweek tot zelfstudie kunnen motiveren, wat dat betreft zijn studenten net mensen. Geef ze impulsen en ze komen te leven.

En ondanks de tegenvallende rendementen van ons mensenschuwe exacte betweters – hee, kwaliteit moet je niet overhaasten! -, merken we dat de rector zo nu en dan jaloers is op de inzet van onze studentenpopulatie. Misschien ook niet zo vreemd als je af en toe de zoutzakken bij rechtsgeleerdheid achter hun laptops in de collegezaal ziet zitten. Volgens mijnheer Kortmann worden op FNWI de hele week door fanatiek “SOMMEN GEMAAKT” in groepsverband, die vervolgens in een werkgroep worden besproken. Een methode die zich ook uitstekend zou lenen voor opleidingen als psychologie en rechtsgeleerdheid.

Zelf heb ik bij “sommen maken” een nogal pejoratieve connotatie die weinig blijk geeft van het onderscheid tussen ordinair rekenen en elegante wiskunde. Controleer je een balans, of pas je wat alledaagse statistiek toe, dan maak je volgens de meeste beta’s een ordinaire som.
Een decadente natuurwetenschapper daarentegen vindt zichzelf enkel goed genoeg voor het volwaardig onderzoeken, afleiden en bewijzen van materie. Maar de heer kortmann is een jurist en bedoelt het waarschijnlijk niet verkeerd, maar, heuswaar, juist goed.

En daaruit schemert al een beetje de complexe taak van de rector van een brede universiteit voort. Anno 2011 is niemand meer beta, jurist, econoom, medicus, sociale wetenschapper en geesteswetenschapper tegelijkertijd. Enerzijds wordt er zoveel mogelijk beleid aan de faculteiten overgelaten om het bij hun studenten en vakgebieden te laten aansluiten. Anderzijds ontkomt men er niet aan af en toe juist ook universiteits-brede regels te stellen, en te leren van elkaar. Maar waar wordt wat voor wie besloten?

We willen allemaal een universiteit die meer is dan de som van de faculteiten. Als chemicus wil je in je vrije ruimte ook eens een mooi vak kunnen volgen aan de faculteit der rechtsgeleerdheid. Dat is, echt waar, hartstikke interessant. Ik kan het weten want dat heb ik in mijn Bachelor ook gedaan. Zo makkelijk heb mijn studiepunten bovendien nog nooit verdiend! Maar dat terzijde. Aan de andere kant zitten beta’s niet te wachten op een centraal aangestuurd IT-clubje dat onze goed werkende Linux computers komt herinstalleren met Microsoft-Windows met een teletubbie-interface. Goede bedoelingen maar ontoereikende kennis van domeinspecifieke details kunnen alsnog tot slechte besluiten leiden.

In praktijk worden kritische medezeggenschappers nogal eens van het kastje naar de muur gestuurd: “dat moet van de Rector”, antwoordt de Vice-Decaan onderwijs op een vraag van de facultaire studentenraad, waarop de Rector bij navraag ontkracht “nee hoor, dit is decentraal management, dat mogen faculteiten lekker zelf uitzoeken”. Een effectieve, maar wanneer bewust ingezet, oneerlijke afwimpel-manoeuvre, die betrokken kritische studenten jaarlijks veel tijd en frustraties kost.

In werkelijkheid worden aan dit plaatje nog het ministerie van OCW, de onderwijsinstituten en het ongrijpbare college van decanen worden toegevoegd, zonder heldere referenties naar zwart-op-wit stukken. Daar kan onze universiteit helaas nog veel van leren. Als het nergens controleerbaar staat vermeld, dan heeft het geen waarde. Transparantie. De kernwaarde van iedere zuivere academicus. Zoals een publicatie niet wordt geaccepteerd zonder referenties bij haar statements, zouden studenten het niet langer moeten accepteren als een decaan of vice-decaan weer eens iets over de schutting kiepert zonder referentie waaruit blijkt dat het op dat specifieke niveau ondergebracht is.

En als het college van bestuur niets te verbergen heeft, dan zou het ook de nieuwsredactie weer meer middelen en vrijheden mogen geven en radiostiltes tot het verleden laten behoren. Op een universiteit moeten we niet geheimzinnig doen over wat er gebeurt en waarom dat gebeurt, we moeten juist trots zijn op onze universiteit. Hier wordt fantastisch onderzoek gedaan en ook veel van onze opleidingen zijn van hoog niveau. Dat moeten we juist krachtig ventileren, en publicitaire tegenvallers op de koop toe nemen! Waar komt toch dat verlangen naar achterkamertjes en mediacontrole vandaan? Mijnheer Kortmann, kunt u ons dat vertellen?

Kinderliedje: Kleine zalmpjes…

Posted by Joep on November 21, 2011
cultuur / Comments Off on Kinderliedje: Kleine zalmpjes…

Voor mijn zoontje heb ik het liedje “Tiny Salmon” dat Tom Green zingt in de film “Road Trip” naar het Nederlands vertaald en van bescheiden aanpassingen voorzien. Erg leuk en makkelijk om te spelen/zingen, en kinderen vinden het geweldig vanwege alle interessante geluiden.

C
C F G F C
Kleine zalmpjes zwemmen tegen de stroom
Kleine zalmpjes dromen een on- mog’lijke droom
De zwarte kraai krast. – Ah – Ah Ah
De chimpan- see schreeuwt EEEEEEE EEEEEEEEE
De grote uil die roept… Oehhh Oeh oehhh
C F G G G
Maar de zalm kan alleen maar zeggen… BLBLBLBLBLBLBLBLB
G G G G F
BLBLBLBLBLBL BLBLBLBLBLBL BLBLBLBLBLBLBLBLBLBLBL
F F F F C
– en is droef

De kelder van het Huygensgebouw onder water

Posted by Joep on August 23, 2011
Radboud Universiteit / 3 Comments

Toen de facebooks mij informeerden dat de kelder van het Huygensgebouw van de Radboud Universiteit, oftewel, de vloer onder mij, maar dan 25 meter lager, blank stond, kon ik het niet laten zelf even polshoogte te nemen. De foto’s kon ik niet voor mijzelf houden. (klik voor grote versies)

Nu zorgt zo’n bovenstaande kelderstraat vol water al voor mooie plaatjes, maar achterin de parkeergarage blijkt water zich te hebben opgehoopt achter een pui. De druk is daar zo hoog geworden dat deze er met deur en al uit gebarsten is!

Zoals je kunt zien stond heeft het water een behoorlijke druk op weten te bouwen achter deze deur, het water stond maar liefst tot zo’n 60 cm hoog!